Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52
BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 187 – 28 de maig de 2001

2001-catalonia.pdf

Lascia un commento