Catalonia – Law

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52

 

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Núm. 187 – 28 de maig de 2001

download: Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

 

Lascia un commento